Symbolika Strajku Kobiet.Historia i Współczesność

Grzmot, jedno z najbardziej efektownych zjawisk natury, jest symbolem sądu, kary, a także nowego początku.

Grzmot to efekt akustyczny towarzyszący piorunom. Donośny, potężniejszy od innych występujących w naturze dźwięków, nagłość zjawiska, a niejednokrotnie dokonane przy tej okazji zniszczenia powodują, że należy do efektownych i zarazem wzbudzających trwogę zjawisk natury. Człowiek pierwotny nie mógł wyjaśnić tego zjawiska w racjonalny sposób, wyjaśniał więc je w sposób mityczny, a ponieważ na to niezrozumiałe i zarazem groźne zjawisko nie miał żadnego wpływu, posługiwał się nawet magią, by mu zaradzić. W miarę rozwoju wiedzy przyrodniczej grzmot był stopniowo odmitologizowywany, a jego rola pomniejszana. Niemniej wyjaśnienia mityczne zależały nie tylko od stopnia rozwoju wiedzy przyrodniczej, ale także od wyobraźni religijnej człowieka, od środowiska naturalnego i warunków klimatycznych (częstotliwość burz atmosferycznych największa jest w tropikalnej strefie klimatycznej, a najmniejsza na dalekiej północy).

Historyczne Wykorzystanie grafiki pioruna.

Stanowisko Naukowców w sprawie symbolu wykorzystywanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet ( Czerwony Piorun ).https://stanowiskohistoriasztuki.wordpress.com/ . Jak możemy przeczytać w tym stanowisku , symbol jest błędnie kojarzony z symboliką faszystowskich Niemiec > Wiązanie go z symboliką faszystowską jest zaś albo świadomą manipulacją, obliczoną na niewiedzę odbiorców, albo przejawem głębokiej ignorancji.<

Rzymianie utożsamiali je z „boskim ogniem” Jowisza — boga nieba i piorunów. Słowianie zaś z gromowładnym Perunem (zwanym także Pierunem lub Pieronem), Bałtowie z analogicznym bóstwem — Perkunem, a nordyccy poganie z Thorem (dobrze znanym wszystkim miłośnikom komiksów Marvela). Pioruny początkowo łączono wyłącznie ze sferą sacrum i utożsamiano z przejawem boskości i czymś „nie z tego świata”. Pojęcie to zostało „sprofanowane” dopiero w XV wieku, kiedy w średniowiecznej polszczyźnie upowszechniło się zapożyczone od ludów germańskich powiedzenie:”Niech to szlag trafi!„. Staroniemieckie słowo Schlag (wcześniej slac lub slages) oznaczało dosłownie „cios lub uderzenie” i dało początek wyrazowi Donnerschlag, czyli piorun lub błyskawica.

Do ogólnej świadomości symbol błyskawicy przeniknął także jako znak ostrzegawczy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem (czego pokłosiem są proste grafiki np. na tablicach informacyjnych w miejscach, w których istnieje ryzyko porażenia prądem).

Po dojściu do władzy NSDAP jednym z piewców idei o okultystycznych źródłach nazizmu był austriacki pisarz i astrolog Guido von List, uznawany za twórcę tzw. ariozofii, czyli rasistowskiej doktryny głoszącej wyższość rasy aryjskiej nad pozostałymi ludami (z tego powodu niebieskoocy blondyni — główni przedstawiciele tej grupy — mieli być predysponowani do dominacji nad całym światem). Guido von List należał do tajnego Towarzystwa Thule, którego członkowie uznawali, że prehistoryczną siedzibą dawnych Germanów była odwołująca się do nazwy stowarzyszenia kraina Thule (utożsamiana m.in. z Atlantydą, którą umiejscawiano w okolicach Nowej Szwabii na Antarktydzie). W przywróceniu dawnej świetności zaginionej cywilizacji pomóc miało wykorzystanie magicznego pisma używanego od czasów Wikingów, czyli run.List posłużył się istniejącym od wieków alfabetem runicznym do stworzenia własnej symboliki, w której runa „Sig” (zapisywana w formie przypominającego błyskawicę znaku ᛋ i odpowiadająca literze „s”) w celach propagandowych została utożsamiona ze słowem „Sieg”, które w dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza zwycięstwo.

  • czarna parasolka – symbol czarnych marszy. Inspiracją były  polskie sufrażystki, które walcząc o prawa kobiet na początku XX wieku miały stukać parasolkami w drzwi domu Józefa Piłsudskiego. 
  • wieszak – druciany wieszak to międzynarodowy symbol nawiązujący do nielegalnych aborcji. To właśnie tego typu przedmiotami były dokonywane zabiegi w aborcyjnym podziemiu, narażając życie i zdrowie kobiet. 

%d blogerów lubi to: